PROIZVODNJA IN VZDRŽEVANJE DVIGAL TER KLJUČAVNIČARSTVO

Reference

Naša specialnost je hitro prilagajanje potrebam trga z nabavo kvalitetnih komponent evropskih proizvajalcev ter z našo domačo dodelavo različnih komponent ter v končni fazi s solidnim končnim izdelkom, (dvigala, tekoče stopnice in trakove, dvižne mize, invalidske ploščadi, panoramska dvigala, itd,…), kar je razvidno tudi iz naše referenčne liste.

V vseh teh letih smo opravljali razna dela na dvigalih in tekočih stopnicah za skoraj vse priznane svetovne firme, ter specialna osebna in tovorna dvigala za potniške ladje (bili smo edini izvajalci omenjenih dvigal v bivši Jugoslaviji)

DAN ELEVATOR
HANS LUTZ HAMBURG
OLIVARI ITALIJA

ter še za vrsto manjših tujih firm.

 

IBE d.d. LJUBLJANA
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MLADINSKA KNJIGA
MLADINSKA KNJIGA
APP Cankarjeva 18, LJUBLJANA
LEK d.d. Ljubljana
HIT NOVA GORICA
VLADA RS, ZUNANJE MINISTRSTVO
ITD Consulting d.o.o. MARIBOR
SLOVENIJAPROJEKT
TEKSTIL LJUBLJANA
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
SAOP NOVA GORICA
MTO GIP BETON
MESARIJA PELOZ ŠEMPETER
PEKARNA BRUMAT NOVA GORICA
LEK d.d. LJUBLJANA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSVO ZA ŠPORT
AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PROMET
LJUBLJANA
AGENCIJA RS ZA PLAČILNI PRIOMET
KRANJ
STANOVANJSKO PODJETJE ZAGORJE
EMONA LJUBLJANA
LUKA KOPER
HOTEL PIRAN
MINISTRSVO ZA PRAVOSODJE
HOTEL PALAS:
TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ
TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ
ŽIVILA KRANJ NAKLO
IGRALNICA CASINO PORTOROŽ
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
BOLNIŠNICA TRBOVLJE
BIRING d.o.o.
SVEČARSVO PREZELJ
DOM UPOKOJENCEV IZLAKE
MERCATOR KOČEVJE
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
MESARIJA ARVAJ
MIZARSVO OVSENIK
HOTEL PUGLED KOČEVJE
AVTOMARKET ŠKUFCA
RE.IG PORTOROŽ
VILA VENTRELI SEČA
RESLEJVA LJUBLJANA
MERCATOR JERANOVA LJUBLJANA
DOM SESTER USMILJENK ŠENTJAKOB
TRGOVSKI CENTER DRAVOGRAD
INDUPLATI JARŠE
BOMAX d.o.o. Muljava
KNJIŽNICA ILIRSKA BISTRICA
HIT NOVA GORICA »C OBJEKT«
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
ITD CONSULTING MARIBOR, Cankarjeva 18
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA
PUBLIKUM TREZOR d.d.
APARTHOTEL POHORJE
STANOVANJSKI OBJEKT
POLJANSKA 15
MC DONALDS LJUBLJANA
ZD ŠEMPETER
MEDICINSKI CENTER VID d.o.o.
PUBLIKUM borzno posredovanje d.o.o.
SIMPS’S d.o.o. TRZIN
PUBLIKUM borzno posredovanje
ADRIA AUTO NOVA GORICA
LEKARNA NOVA GORICA
HOTELI PALACE PORTOROŽ –GARAŽNA HIŠA MIRNA
KNJIŽNICA KOBARID
3 L – GOLNIK
VILA PUGLJEVA
O.Š. IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI
SLOVENICA d.d.

HOTEL LEK – KRANJSKA GORA
MONDGRAFIKA
ARIEL d.o.o.
HOTELI PALACE d.d. – HOTEL NEPTUN
BRATOVŠEVA PLOŠČAD 2
STEKLARNA HRASTNIK
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
POSLOVNI ONJEKT SELNICA OB DRAVI
KNJIŽNICA LENART
GOSTINSKI OBJEKT – KONGRESNI TRG
EXTREME D.O.O. TRZIN
BEETHOVNOVA 7
PRINSIS TRZIN
STANOV. HIŠA TAVČAR PIRAN
ROGAŠKA SLATINA
ZLATARNA, MESTNI TRG, LJUBLJANA
CASINO KONGO GROSUPLJE
OBJEKT GRAD, RAVNE NA KOROŠKEM
KINO DVOR LJUBLJANA
CASINO ŠKOFIJE
PETROL – LETALIŠKA
FERPORT – LETALIŠKA
MIZARSTVO BIZJAK
AVTO CENTER LOVŠE
BOLNIŠNICA GOLNIK
BAZEN RAVNE NA KOROŠKEM
Q SERVIS – BRNČIČEVA
TOBAK – BRNČIČEVA
HUDOVERNIKOVA LJUBLJANA
HOTEL KRONA
FIST d.o.o., Trzin
MOHORJEVA DRUŽBA CELJE
DOM DANICA – GAŽON
KOMPLAST
TERME TOPOLŠČICA
ADRIATIC PE NOVA GORICA
OBRTNI DOM AJDOVŠČINA
HOTELI PALACE – NIZKI DEL
HOTELI PALACE – VISOKI DEL
UPRAVNA ENOTA TOLMIN – PRIMORJE
HOTEL LOVEC BLED – ENERGOPLAN
VARSTVENO DELOVNI CENTER CERKNICA
UPRAVNA ENOTA TOLMIN
VIZ VIŠNJA GORA
BERNARDKA OSOLIN
O.Š. KRŠKO
GARAŽNA HIŠA METELKOVA
APARTHOTEL KEKEC, KRANJSKA GORA
IGRALNI SALON VRTOJBA
ICIT VRTOJBA
NOVA GORICA – SEDEJEVA 8
INPRO NOVO MESTO
HALA ZA MONTAŽO PROCESNE IN METALURŠKE OPREME RAVNE NA KOROŠKEM
RAJKO HRVATIČ
LORIS POŽAR – STAN. OBJEKT POROTOROŽ
LIDL KOMENDA
BIRING – POSLOVNA STAVBA TRZIN
KOŠTA SEČOVLJE – STANOVANJSKI OBJEKT
LOPANJ MISLINJA
IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNI CENTER HOTEL PARK – NOVA GORICA
TUŠ VOJNIK
LEKARNA DOMŽALE
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
ZDRAVSTVENI DOM KOPER
HOTEL BELLEVUE POHORJE
TUŠ CELJE
HOTEL PARK NOVA GORICA
STOLPIČ SAVSKI KAMEN
RESLJEVA 16, LJUBLJANA
TURISTICA PORTOROŽ
BOWLING CENTER LUCIJA
HOTEL TOPOLICA BAR – ČRNA GORA
JELKA TALJAT – STAN. OBJEKT PORTOTOŽ
ZABAVIŠČNI CENTER HIT ŠENTILJ

MAXIMARKET LJUBLJANA – GENERALNA OBNOVA DVIGAL
EMONSKA KLET LJUBLJANA
MAISTROVA UL. 32, MARIBOR
HOTEL DIANA MURSKA SOBOTA
TENIS DVORANA IN ŠPORT HOTEL ROGAŠKA SLATINA
DOM ZA STAREJŠE OBČANE RADLJE OB DRAVI
VINKO ZAJC DOBREPOLJE
ČEBELARSTVO KOVAČIČ GROSUPLJE
PIZZERIA IN ŠPAGETERIA HLADE – KUNGOTA
POSLOVNO SKLADIŠČNI OBJEKT ČRNUČE – Cesta 24. junija, Ljubljana
ZELENI PARK KOPER
HOTEL & CASINO PERLA WELNESS CENTER
VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI NA JESENICAH
MODERNA GALERIJA LJUBLJANA
CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
ZDRAVSTVENI DOM MEŽICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO – ŠMARJE PRI JELŠAH
HARVEY NORMAN CELJE
DOM BREŽENKA FIESA
HOTEL ALEKSANDER ROGAŠKA SLATINA
STANOVANJSKI OBJEKT PLANINA JUG KRANJ
HOTEL DRNČA DVORSKA VAS
ENERGETIKA LJUBLJANA
MALA ULICA 3, LJUBLJANA
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT V POLZELI
CENTER GORENJSKA KRANJ
SKLADIŠČE KOBAL LJUBLJANA
VILA BLOK POKLJUKARJEVA LJUBLJANA
ANTIQ HOTEL LJUBLJANA
VEČSTANOVANJSKA STAVBA PORTOROŽ
UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE
HOTEL KOZANA
NAMA ŠKOFJA LOKA
PLAVA LAGUNA LJUBLJANA
LE TEHNIKA KRANJ
BIOTEHNIČNA FAKULTETA
STANOVANJSKI OBJEKT LITIJSKA CESTA 32
POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT LOVRENC NA POHORJU
MALA ULICA 3 , LJUBLJANA
STANOVANJSKI OBJEKT GAMELJNE
OBČINA HRASTNIK
VILA BLOK SMOLETOVA 6, LJUBLJANA
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER ŠKOFJA LOKA
MOST PREKO LJUBLJANICE, NJEGOŠEVA, ROŠKA
TRG REVOLUCIJE 30, TRBOVLJE
TRG REVOLUCIJE 32, TRBOVLJE
ILIRIJA LJUBLJANA
MAXIMARKET LJUBLJANA
HOTEL KANU , SMLEDNIK
ISTRSKI KOTIČEK, KOPER
ŠPAN BREZOVICA
DZS , MESTNI TRG 26, LJUBLJANA
ŠTUDENTSKI DOM MARIBOR
MAXIMARKET LJUBLJANA
STANOVANJSKI OBJEKT MARIBOR – LJUBLJANSKA CESTA 94 A, B IN C
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
HOTEL ČELIGO PORTOROŽ
PODZEMNA PARKIRNA GARAŽA KONGRESNI TRG LJUBLJANA
KULTURNO UPRAVNI CENTER MIREN
KULTURNI CENTER KRŠKO
STAN. OBJEKT BRATOV UČAKAR 28, LJUBLJANA
STANOVANJSKI OBJEKT POŽENELOVA 5, LAŠKO
TRG REVOLUCIJE 10A, TRBOVLJE
CESTA ZMEGE 22, ZAGORJE OB SAVI
TRG REVOLUCIJE 30, TRBOVLJE
TRG REVOLUCIJE 32, TRBOVLJE
CESTA ZMAGE 18, ZAGORJE OB SAVI
CESTA ZMAGE 12 B, ZAGORJE OB SAVI
CESTA 4. JULIJA 67, KRŠKO
CANKARJEVA 1A, KRŠKO
HOTEL CUBUS LJUBLJANA
LANTHIERJEVA GRAŠČINA V VIPAVI

Referenčna lista.pdf